Ajanda Yönetimi modülü  Ajanda, Yapılacak İşler ve Güncel iş Takibini yapmak üzere şekillendirilmiş entegre bir çözümdür.

Aramalar Yönetimi bir ekibinizin müşterilerilerinize yaptıkları aramaları kayıt altına alan bir Arama Merkezi modülüdür

Bilgi Bankası Yönetimi  çeşitli konularında derlenip kullanıcıların kullanımına sunulan bilgi arşivi imkanı sunar.

Blog Yönetimi çeşitli konularda blog oluşturmak için düzenlenmiş bir destek modülüdür.

Denetim Yönetimi ISO veya kütüphanesine eklediğiniz diğer kalite yönetimi standartlarına göre denetim yapmanızı sağlayan entegre bir modüldür.

Doküman Arşiv Yönetimi dijital dokümanları online olarak saklamınıza ve  arşivlemenize destek verir.

Doküman Yönetimi dijital dokümanları online olarak saklamınıza ve  arşivlemenize destek verir.

Doküman ve Arşiv Yönetimi dijital dokümanları online olarak saklamınıza ve  arşivlemenize destek verir.

İçerik Yönetimi, sistem içinde oluşturulmuş çeşitli içeriklerin girilmesini ve sunulmasını sağlar.

İnsan Kaynakları ZamanCetveli Yönetimi çalışanların  Zaman Çizergelerini takip etmenizi sağlar

İşletme Yöneti Kurulu Yönetimi kurumsal işletmelerin yönetim kurulu seviyesinde yürüttükleri iş süreçlerini kayıt altına alır

Kontak Yönetimi tüm kontakları sistemli bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlar.

Alt Kategoriler