Özellikle büyük ölçekli kurumlarda çoğunlukla yeni fakat kritik zaman faktörü sebebiyle  yeni iş fikirleri üzerine kurgulanacak yazılım sistemlerinin önceden planlaması tam yada detaylı olarak yapılamaz, buna fırsat yoktur. 

Bununla beraber Bir bu iş fikirleri üzerinde karar verecek olanlar, içerinde başarı şüphesinden kurtulmak için bir şekilde bu fikir üzerine oluşacak yazılımı görmek ona dokunmak ve gerekiyorsa değişiklikleri yaparak akıllarında iş fikrini tamı tamına oturtmak isterler. 

Bu gibi projelerde uygulanan bir geliştirme metodolojisi var:  

Rapid Application Development (RAD) = Hızlı Uygulama(Yazılım) Geliştirme  (HUG) 

Rapid Application Development (RAD) Metodolojisi özellikle Nihai Faydalanıcılar’ın isteklerinin belirsizliklerinde veya bu isteklerin gerçekleştirilmesi için gerekli metot, süreç veya verilerin belirsizliklerinde kullanılan bir “prototipleme” ve kullanıcıya görselleştirilmiş prototip üzerinden yazılım geliştirme metodudur. 

RAD’ın hedefi en kısa zamanda ve düşük maliyet ile, mümkün mertebe az insan kaynağı ile (tercihen 3-6 kişilik bir çekirdek ekip ki bunun içinde Nihai Faydalanıcı, Teknik Sistem Mimarı ve Destek Kişileri dahildir), projenin istemlerinin (!) adım adım ortaya çıkarıldığı bir prototip geliştirme yöntemidir. RAD istemleri hızla geliştirilen bir “prototip” ile görselleştirerek Nihai Faydalanıcı gözünde netleştirmek ve istemi olgunlaştırarak kesinleştirmektir.

Burada Nihai Faydalanıcı ve Teknik Kişinin bire bir iletişim içinde olup doğrudan ihtiyaçları belirlemeleri ve o ana kadar geliştirilmiş prototip üzerinden Evet/Hayır/Yada şeklinde değerlendirmede bulunmaları önemlidir. 

Bir RAD projesi sonunda üç ana çıktı elde edilir:

  • Netleşmiş Sistem Konsept Dokümanı...
  • Netleşmiş İstemler ve Süreçler Listesi...
  • İstemler ışığında geliştirilmiş Prototip Sistem...

YerliMilliERP'de kullanılacak RAD metodolojisi Amerika Avusturlaya İngilterede kurumsal seviyelerde kendini defelarca kanıtlamış bir model olarak Scrum gibi yeni metodların temelini oluşturmuştur.