Eko Sistem Sektör Yönetimi Yerli Milli ERP içindeki Ekosistem ve sektör tanımlamalarını yapar.