Kontak Firma Profili modülü Müşteri/Kontak Firmalar hakkında kapsamlı kapasite veritabanı oluşturulmasını sağlar. 

Kontak Sınıflandırma Modülü Yerli Milli ERP sisteminin merkezi kişi yönetim sisteminin sınıflandırma ve tanımlama süreçlerini gerçekleştirir.

Kontak Yönetimi tüm kontakları sistemli bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlar.