Yapılacaklar Yönetimi entegre modülü Yerli Milli ERP altyapısı içinde entegre ve pratik bir yapıda iş tanım, atama ve takip işlevini yerine getirir.

 Mesajcı sistem içinde kullanıcılar arasında  kısa mesaj ve ekinde dokümaan gönderip alınmasına olanak sağlar.

Ajanda Yönetimi modülü  Ajanda, Yapılacak İşler ve Güncel iş Takibini yapmak üzere şekillendirilmiş entegre bir çözümdür.

Takvim Yönetimi uygulama içindeki takvim altyapısını ve gerekli fonksiyonları içerir.