Çevre Yeşil Enerji modülü ERP altyapısı içinden Çevre Karbon İzi verilerini toplar.

Ürün Yönetimi modülü Yerli Milli ERP altyapısı içinde temel ürün tanımla işlevini yerine getirir.