İşletme Yöneti Kurulu Yönetimi kurumsal işletmelerin yönetim kurulu seviyesinde yürüttükleri iş süreçlerini kayıt altına alır