Doküman Dosya Yönetimi bazı özel durumlarda gereken çoklu dokuman toplama ve saklama ihtiyacı için özel olarak tasarlanmıştır

Doküman Kalite Kontrol modülü özellikle arşiv kayıtlarının kontrol ve kalitesinin sağlanması için gereklidir.

Doküman Arşiv Yönetimi dijital dokümanları online olarak saklamınıza ve  arşivlemenize destek verir.

Doküman Yönetimi dijital dokümanları online olarak saklamınıza ve  arşivlemenize destek verir.

Doküman ve Arşiv Yönetimi dijital dokümanları online olarak saklamınıza ve  arşivlemenize destek verir.